นร.มหาไถ่ภาคฯ ม่วนจอย มข.แนะแนวการศึกษา พาทัวร์คณะสุดฮิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่นแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น จำนวนกว่า 180 คน โดยในภาคเช้า ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี สอทิพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยวิทยากรจาก สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มข. เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ สิริภาณุวัฒน์ หัวหน้างานกิจกรรมสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน ณ ห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และกล่าวถึงประสบการณ์ความอบอุ่นของบรรยากาศในกิจกรรมแนะแนวจนทำให้ตนเองได้อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยทั้งในช่วงของการศึกษามาจนถึงช่วงการทำงานเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี สอทิพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวทักทายและต้อนรับด้วยความยินดี สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนผ่านการแนะแนวเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะและการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อ รวมทั้งให้กำลังใจกับนักเรียนและหวังว่าจะได้พบกับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับในช่วงบ่าย มีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พันวัตต์ พึ่งสาย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น พร้อมกับกล่าวถึงความเป็นมา วิสัยทัศน์และหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งยังแนะแนวการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในรอบต่าง ๆ ที่เปิดรับ และหวังว่าจะพบกับน้อง ๆ ที่เข้ามาศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์

ต่อด้วย ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กล่าวขอบคุณและความประทับใจที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ซึ่งมากไปด้วยประสบการณ์และแรงบันดาลใจทั้งวิทยากรที่มากความรู้ ความสามารถและกิจกรรมที่สนุกสนาน “ผมและเพื่อน ๆ ที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ขอขอบคุณพี่ ๆ และคณะอาจารย์มากครับ”

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมที่ 5 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการสร้างแรงบันดาลใจและประสบการณ์เพื่อเลือกศึกษาต่อคณะที่นักเรียนใฝ่ฝัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักเรียนในการตัดสินใจเข้ารับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา กิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นกิจกรรมที่เน้นสร้างแรงบันดาลใจและประสบการณ์ให้กับนักเรียนตัดสินใจเข้ารับการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา นั่นเอง

เนื้อหา : นางสาวธัญลักษณ์ เจริญรมย์ / ถ่ายภาพ : นางสาวกนกอร สังข์สุข
นักศึกษาฝึกสหกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top