มหาวิทยาลัยขอนแก่นฉลองครบรอบ 60 ปี จัดกิจกรรมพร้อมสร้าง “อนุสรณ์สาร 6 ทศวรรษ”

อนุสารณ์สาร หนังสือที่บอกเล่าการเดินทาง 6 ทศวรรษ อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต แห่งการพัฒนาเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 60 ปี แห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม

ติดตามรายการอื่น ๆ KKU Channel ได้ที่ https://th.kku.ac.th/kkuchannel/

Youtube Khon Kean University :    / @kkuchannel  

TikTok Khon Kean University :   / khonkaenu  

Twitter Khon Kean University :   / kkunews  

Scroll to Top