ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส ครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 มกราคม 2567

📢ขอเชิญ ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพุทธมนต์ และระดมทุนเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗  “วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ ๖๐ ปี”
ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ ลานหน้าอาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. พระราชภาวนาวชิรากร วิ.
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก (ประธานสงฆ์)
วัดป่านาคำน้อย อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
2. พระราชวชิรธรรมมาจารย์ วิ.
หลวงพ่อสุธรรม สุธมฺโม
วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
3. พระราชวชิรญาณโกศล วิ.
หลวงพ่อบุญมี ธมฺมรโต
วัดป่าศรัทธาถวาย(ถ้ำเต่า) อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
4. พระครูวิสิฐพรหมจริยคุณ
หลวงพ่อสามดง จนฺทโชโต
วัดอรัญพรหมาราม อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
5. พระครูปลัดนิธิ โสภณสีโล
หลวงพ่อนิธิ โสภณสีโล
วัดเกาะทอง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
6. พระอาจารย์รัตนะ เขมรตโน
วัดป่ารวมธรรม อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
7. พระครูสุทธิธรรมรังสี
พระอาจารย์จำรัส คุโณภาโส
วัดถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
8. พระอาจารย์ไชยญา วฑฺฒโน
วัดถ้ำกลองเพล อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
9. หลวงพ่อสงบ กุสลจิตโต
วัดป่าสุขใจ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
10. พระครูพุทธิธรรมวัฒน์
พระอาจารย์วิทยา ชยวุฑฺโฒ
วัดป่าวิสุทธิญาณสัมปันโน (หลุบเลา) อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

🎉🎉🎉

📢📢📢 ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ ร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 60 ปี #มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับชมฟรี! คอนเสิร์ต วง Jetset’er
📍ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 15.00-16.30 น.
*พิเศษสำหรับนักศึกษา มข.
มีรถรับ-ส่ง ช่วงเวลา 13.30-15.00 น. และส่ง 16.30-17.30 น. จากอาคารพลศึกษา-ศูนย์ประชุมฯ

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญร่วมงาน “๖๐ ปี แห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม” ในวาระครบ ๖๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ
ย้อนอดีต มองอนาคต มข.
🎁จับสลากชิงรางวัล (มอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า และ iPad จำนวนมาก)
💡การบรรยายพิเศษ
✨การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคลากร อดีตบุคลากรที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงชื่นชมยินดีกับศิษย์เก่าที่สร้างผลงานและคุณประโยชน์ต่อสังคม
🎉ชมนิทรรศการ
📷ถ่ายภาพเท่ ๆ ณ จุดถ่ายภาพในงาน
🍽️รับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกัน
🔥ชมคอนเสิร์ตฟรี

🗓วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐-๑๔.๐๐ น.
📍ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

✅ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://60.kku.ac.th/
ผู้เข้าร่วมงานได้ของที่ระลึกทุกคน

กำหนดการ

Scroll to Top