เครือข่าย บพค. ประชุมหารือความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ และเยี่ยมชมสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมการผลิต

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร และอาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ ศ.ดร.นพ.ฉัตรชัย เหมือนประสาท จาก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เครือข่ายหลักของ บพค. ด้าน precision medicine รศ.ดร.รินา ภัทรมานนท์ และ คุณจตุรภรณ์ โชคภูเขียว จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) โอกาสประชุมหารือความร่วมมือ และเยี่ยมชมสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมการผลิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top