ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ช่วยชาวพิบูลมังสาหาร หลังโดนพิษน้ำท่วม

ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ช่วยชาวพิบูลมังสาหาร หลังโดนพิษน้ำท่วม
สำนักข่าว: สยามรัฐออนไลน์
URL: https://siamrath.co.th/n/110012
วันที่เผยแพร่: 19 ตุลาคม 2562 22:43 เกษตร
หน่วยงาน/บุคคลในข่าว :  คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top