ขอแสดงความยินดีอาจารย์ศึกษาศาสตร์รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยสื่อที่ได้รางวัลประเภทโครงการผู้รับทุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับประชาชน  “การพัฒนานวัตกรรม Smart Coding Creative Kit ที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญาเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็ก” โดยเข้ารับเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา จัดโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

Scroll to Top