สกู๊ปพิเศษ : มข.ถ่ายทอดองค์ความรู้พื้นบ้านสู่สากล นิทรรศการมีชีวิต ‘ผ้าไหมไทอีสาน : ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจากไหมดั้งเดิม’

สำนักข่าว :  naewna.com

URL :  https://www.naewna.com/local/669109

วันที่เผยแพร่ :  26  ก.ค.  2565

Scroll to Top