นิทรรศการมีชีวิต “ผ้าไหมไทอีสาน : ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจากไหมดั้งเดิม” มข.ถ่ายทอดองค์ความรู้พื้นบ้านสู่สากล

สำนักข่าว :   77kaoded.com

URL :  https://www.77kaoded.com/news/aekkapongputta/2315288

วันที่เผยแพร่ :  23  ก.ค.  2565

Scroll to Top