สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย มอบเงินบริจาคสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ฯ และ กองทุนพี่ให้น้องกองละ1,000 บาท

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบเงินบริจาคสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ฯ และ กองทุน     พี่ให้น้องกองละ 1,000 บาท
สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคุณสุริยะ ตันติวิวัฒน์ นายกสมาคม ฯ มอบเงินบริจาคสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ฯ และ กองทุนพี่ให้น้องกองละ1,000 บาท 2 กองทุน รวม 400,000 บาท ก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565

 

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบเงินบริจาคสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ฯ และ กองทุนพี่ให้น้องกองละ1,000 บาท
สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบเงินบริจาคสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ฯ และ กองทุน     พี่ให้น้องกองละ 1,000 บาท

     เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 คุณสุริยะ ตันติวิวัฒน์  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ในนามนายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบเงินบริจาคสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ฯ และ กองทุนพี่ให้น้องกองละ1,000 บาท ซึ่งมอบให้กองทุนละ 200,000 บาท รวม 2 กองทุนเป็นเงินจำนวน 400,000 บาท โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี เป็นผู้รับมอบ และกล่าวแสดงความขอบคุณต่อสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในโอกาสเดียวกัน ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวแสดงความชื่นชมศิษย์เก่า ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยผู้ที่ประสบความสำเร็จมากมายและได้สนับสนุนกลับคืนสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2507 พร้อมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  รับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาคโยธาเป็นนักศึกษารุ่นแรก หลายปีผ่านไป มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาออกมาหลายรุ่น และได้มีการพบปะสังสรรค์กันเป็นครั้งคราว ทั้งในแต่ละรุ่นและรวมรุ่น ซึ่งในการสังสรรค์ที่โรงแรมในกรุงเทพฯ ครั้งหนึ่ง (น่าจะประมาณปี พ.ศ. 2521) ท่านอาจารย์วิทยา เพียรวิจิตร อดีตคณบดีท่านแรกของคณะ ได้กรุณาจุดประกายให้คำแนะนำว่าถึงเวลาแล้วที่บรรดาศิษย์เก่าควรจะมีการรวมตัวกันตั้งองค์กรขึ้นอย่างเป็นกิจจะลักษณะ เพื่อช่วยกันทำประโยชน์ให้แก่คณะ แล้วหลังจากนั้น ท่านได้กรุณาเริ่มเคลื่อนไหวให้มีการตั้งชมรม และได้แนะนำชื่อชมรมด้วย แต่ก็ยังจุดไม่ติด คือยังไม่มีแรงเคลื่อนไหวจากบรรดาศิษย์เก่าอย่างเป้นรูปธรรม

     จวบจนปี พ.ศ. 2534 ได้มีบรรดาศิษย์เก่ากลุ่มเล็กๆ ที่ทำงานอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรม โดยการนำของคุณปรีชา ชูโชติรส วศ. 5 เป็นผู้ริเริ่มผลักดันให้มีคณะทำงานอันประกอบด้วยผู้แทนศิษย์เก่าจากหลายที่และหลายรุ่น คณะทำงานชุดนี้จัดงานวันรวมน้ำใจวิศวฯ มอดินแดง ครึ่งที่ 1 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2534 ณ โรงแรมอินทรา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นงานชุมนุมศิษย์เก่าวิศวฯ มอดินแดง ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มีการก่อตั้งคณะวิศวฯ ด้วยมีศิษย์เก่ามาร่วมงานกว่า 500 คน ถือว่าเกินความคาดหมายของผู้จัดเป็นอย่างมาก และในคืนนั้นเอง ชมรมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ก่อกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยคุณนิรันดร์ พิทักษ์มโนรมย์ วศ. 8 ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานชมรม พร้อมทั้งได้รับบริจาคทุนทรัพย์จำนวนหนึ่งจากศิษย์เก่า เพื่อเป็นทุนในการดำเนินงาน จากนั้นอีกสามเดือนต่อมา ชมรมฯ ได้จัดสัมมนาในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2534 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส ในหัวข้อ “บทบาทของชมรมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดยเชิญผู้แทนแต่ละรุ่นเข้าร่วมสัมมนา ผลจากการสัมมนาครั้งนั้น เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสมาคม เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2535 โดยการนำของคุณนิรันดร์ พิทักษ์มโนรมย์ วศ. 8 ที่ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ เป็นคนแรก โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาคม ดังนี้ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก ศึกษา ค้นคว้า และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ สนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้า ชื่อเสียง และเกียรติคุณของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในทุกด้านสงเคราะห์สมาชิกและนักศึกษาในด้านสวัสดิการต่างๆ แล้วแต่กรณี  และให้การสงเคราะห์แก่สังคมตามความเหมาะสม และร่วมมือกับสมาคม องค์การ หรือ สถาบันอื่นๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการศึกษาวัฒนธรรมและมนุษยธรรม

คุณสุริยะ ตันติวิวัฒน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มข. 
คุณสุริยะ ตันติวิวัฒน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มข. 

          นับตั้งแต่การเริ่มต้นจัดตั้งสมาคมจนถึงปัจจุบัน ทางสมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมหารายได้เข้าสมาคมฯ ในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำเงินมาช่วยอุดหนุนกิจกรรมของสมาคมฯ และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า รวมทั้งร่วมกิจกรรมกับคณะวิศวฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณครูบาอาจารย์และมหาวิทยาลัยที่พวกเราชาววิศวฯ มอดินแดง สำนึกรู้คุณอยู่เสมอ  ปัจจุบัน คุณสุริยะ ตันติวิวัฒน์  ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์

ข้อมูล ภาพ : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ข้อมูลสมาคม  :  https://www.en.kku.ac.th/web/ศิษย์เก่า/

รวบรวม เรียบเรียง : เบญจมาภรณ์  มามุข  

 

 

 

Scroll to Top