เรียนต่อ มข. KKU Insight Ep.2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Ep.2 นี้จะพาน้องๆไปล้วงลึกข้อมูลการศึกษาต่อ ของคณะทันตะมข. มาดูว่าพี่ๆเขาเรียนอะไรกันบ้าง ตามมารับชมกันเลย “KKU Insight” รายการที่จะพาคุณผู้ชมไป ล้วงลึกข้อมูลด้านการศึกษาต่อในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งด้านการศึกษาต่อ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และพาคุณผู้ชมชมบรรยากาศที่น่าสนใจภายในคณะต่างๆ

Scroll to Top