สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานทำบุญประจำปีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญศิษย์เก่าและประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีทำบุญประจำปีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565

 

     สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดงานทำบุญประจำปีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน พุทธศักราช 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับความเมตตาจาก พระเทพพุทธิมุนี (สันติ์ ชุตินฺธโร) เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์

     สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอเรียนเชิญศิษย์เก่า และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมงานทำบุญประจำปี สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยท่านสามารถตอบรับการเข้าร่วมงานด้วยการสแกน QR Code ในการตอบรับ และขอเชิญเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการทำบุญครั้งนี้ นอกจากนั้น สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังได้มีการจัดการระดมทุนจัดตั้ง 4 กองทุนของสมาคมฯ อันได้แก่ 1. กองทุนเพื่อการศึกษา 2. กองทุนเพื่อพัฒนาศิษย์เก่า 3. กองทุนเพื่อสงเคราะห์ศิษย์เก่า 4. กองทุนเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถร่วมทำบุญได้ที่ ชื่อบัญชี “สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น” เลขที่บัญชี 4381235797 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดต่อสอบถาม นายอัษฎาวุฒิ ศรีทน โทร.083-4529339 ท่านใดที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่    นายอัษฎาวุฒิ ศรีทน เจ้าหน้าที่สมาคมศิษย์เก่า เบอร์โทรศัพท์ 083-4529339 เป็นผู้ประสานงาน

 

 

 

ข่าว : เบญจมาภรณ์  มามุข
Scroll to Top