รองอธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เร่งเพิ่มศักยภาพหมอตำแย หลังพบสถิติการคลอดที่บ้านปีละ 50-100 คน เพื่อส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ