รศ.ดร.นรชิต จิรสัทธรรม หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

thailand4-‘มข.’ ส่งนวัตกรรมเพื่อสังคม ‘เตียงอัจฉริยะ’ ยกระดับคุณภาพชีวิตสูงวัยป่วย สร้างรอยยิ้ม สร้างรายได้ชุมชน

‘มข.’ ส่งนวัตกรรมเพื่อสังคม ‘เตียงอัจฉริยะ& […]

thailand4-‘มข.’ ส่งนวัตกรรมเพื่อสังคม ‘เตียงอัจฉริยะ’ ยกระดับคุณภาพชีวิตสูงวัยป่วย สร้างรอยยิ้ม สร้างรายได้ชุมชน Read More »

ryt9-‘มข.’ ส่งนวัตกรรมเพื่อสังคม ‘เตียงอัจฉริยะ’ ยกระดับคุณภาพชีวิตสูงวัยป่วย สร้างรอยยิ้ม สร้างรายได้ชุมชน

‘มข.’ ส่งนวัตกรรมเพื่อสังคม ‘เตียงอัจฉริยะ&

ryt9-‘มข.’ ส่งนวัตกรรมเพื่อสังคม ‘เตียงอัจฉริยะ’ ยกระดับคุณภาพชีวิตสูงวัยป่วย สร้างรอยยิ้ม สร้างรายได้ชุมชน Read More »

edupdate-‘มข.’ ส่งนวัตกรรมเพื่อสังคม ‘เตียงอัจฉริยะ’ ยกระดับคุณภาพชีวิตสูงวัยป่วย สร้างรอยยิ้ม สร้างรายได้ชุมชน

‘มข.’ ส่งนวัตกรรมเพื่อสังคม ‘เตียงอัจฉริยะ&

edupdate-‘มข.’ ส่งนวัตกรรมเพื่อสังคม ‘เตียงอัจฉริยะ’ ยกระดับคุณภาพชีวิตสูงวัยป่วย สร้างรอยยิ้ม สร้างรายได้ชุมชน Read More »

thaipr-‘มข.’ ส่งนวัตกรรมเพื่อสังคม ‘เตียงอัจฉริยะ’ ยกระดับคุณภาพชีวิตสูงวัยป่วย สร้างรอยยิ้ม สร้างรายได้ชุมชน

‘มข.’ ส่งนวัตกรรมเพื่อสังคม ‘เตียงอัจฉริยะ’ ยกระดับคุณภาพชีวิ

thaipr-‘มข.’ ส่งนวัตกรรมเพื่อสังคม ‘เตียงอัจฉริยะ’ ยกระดับคุณภาพชีวิตสูงวัยป่วย สร้างรอยยิ้ม สร้างรายได้ชุมชน Read More »

newswit-‘มข.’ ส่งนวัตกรรมเพื่อสังคม ‘เตียงอัจฉริยะ’ ยกระดับคุณภาพชีวิตสูงวัยป่วย สร้างรอยยิ้ม สร้างรายได้ชุมชน

‘มข.’ ส่งนวัตกรรมเพื่อสังคม ‘เตียงอัจฉริยะ&

newswit-‘มข.’ ส่งนวัตกรรมเพื่อสังคม ‘เตียงอัจฉริยะ’ ยกระดับคุณภาพชีวิตสูงวัยป่วย สร้างรอยยิ้ม สร้างรายได้ชุมชน Read More »

bangkokbiznews-‘มข.’ ส่งนวัตกรรมเพื่อสังคม ‘เตียงอัจฉริยะ’ ยกระดับคุณภาพชีวิตสูงวัยป่วย

‘มข.’ ส่งนวัตกรรมเพื่อสังคม ‘เตียงอัจฉริยะ’ ยกระดับคุณภาพชีวิ

bangkokbiznews-‘มข.’ ส่งนวัตกรรมเพื่อสังคม ‘เตียงอัจฉริยะ’ ยกระดับคุณภาพชีวิตสูงวัยป่วย Read More »

siamrath-มข.ส่งนวัตกรรม “เตียงอัจฉริยะ” ยกระดับคุณภาพชีวิตสูงวัยป่วย สร้างรอยยิ้ม-รายได้ชุมชน

มข.ส่งนวัตกรรม “เตียงอัจฉริยะ” ยกระดับคุณภาพชีวิต

siamrath-มข.ส่งนวัตกรรม “เตียงอัจฉริยะ” ยกระดับคุณภาพชีวิตสูงวัยป่วย สร้างรอยยิ้ม-รายได้ชุมชน Read More »

amarintv-มข.นำร่อง 2 ชุมชน ส่งนวัตกรรมเตียงอัจฉริยะ ช่วยพลิกตัวลดแผลกดทับในผู้สูงวัย

มข.นำร่อง 2 ชุมชน ส่งนวัตกรรมเตียงอัจฉริยะ ช่วยพลิกตัวลดแผลกด

amarintv-มข.นำร่อง 2 ชุมชน ส่งนวัตกรรมเตียงอัจฉริยะ ช่วยพลิกตัวลดแผลกดทับในผู้สูงวัย Read More »

thaipost-‘มข.’ เจ๋ง! พัฒนา ‘เตียงอัจริยะ’ ช่วยพลิกตัวผู้ป่วย ราคาถูกช่วยชุมชน

‘มข.’ เจ๋ง! พัฒนา ‘เตียงอัจริยะ’ ช่วย

thaipost-‘มข.’ เจ๋ง! พัฒนา ‘เตียงอัจริยะ’ ช่วยพลิกตัวผู้ป่วย ราคาถูกช่วยชุมชน Read More »

innnews-มข.’ ส่งนวัตกรรมเพื่อสังคม ‘เตียงอัจฉริยะ’ยกระดับคุณภาพชีวิตสูงวัยป่วย

มข.’ ส่งนวัตกรรมเพื่อสังคม ‘เตียงอัจฉริยะ’ยกระดับคุณภาพชีวิตส

innnews-มข.’ ส่งนวัตกรรมเพื่อสังคม ‘เตียงอัจฉริยะ’ยกระดับคุณภาพชีวิตสูงวัยป่วย Read More »

Scroll to Top