eventesan-มข.โดยคณะเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2567 พร้อมประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดงาน

มข.โดยคณะเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2567 […]

eventesan-มข.โดยคณะเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2567 พร้อมประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดงาน Read More »