ผศ.ดร. ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์

mol-มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมคารวะและหารือภายหลังการนิเทศสหกิจศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ National Pingtung University เมืองผิงตง ไต้หวัน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมคารวะและหารือภายหลังการนิเทศสหกิ […]

mol-มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมคารวะและหารือภายหลังการนิเทศสหกิจศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ National Pingtung University เมืองผิงตง ไต้หวัน Read More »

มข.เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กรอบบาย)

มข.เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กรอบบาย) Read More »

มข.เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มข.เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Read More »

คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: พัฒนากรบุคลากรรู้ศก.พอเพียง (กรอบบ่าย)

คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: พัฒนากรบุคลากรรู้ศก.พอเพียง (กรอบบ่าย) Read More »

ภาพข่าว: อบรม (กรอบบ่าย)

ภาพข่าว: อบรม (กรอบบ่าย) Read More »

คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: พัฒนากรบุคลากรรู้ศก.พอเพียง

คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: พัฒนากรบุคลากรรู้ศก.พอเพียง Read More »

มข.ติวเข้ม’เศรษฐกิจพอเพียง’ (กรอบบ่าย)

มข.ติวเข้ม’เศรษฐกิจพอเพียง’ (กรอบบ่าย) Read More »

มข.ติวเข้ม’เศรษฐกิจพอเพียง’

มข.ติวเข้ม’เศรษฐกิจพอเพียง’ Read More »

Scroll to Top