อาจารย์จุฬาฯ-ขอนแก่น คว้ารางวัลเกษตร-ชีวะ เห็นตรงกัน’นักวิจัยที่ดีต้องมีคุณธรรม