คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คลิปนำเสนอชมรมกีฬา คลิปนำเสนอชมรมกีฬา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2564 ปี 2564

วันที่เผยแพร่ : 10 ก.ค. 2564  คลิปนำเสนอชมรมกีฬา คณะเทคนิคการ […]

คลิปนำเสนอชมรมกีฬา คลิปนำเสนอชมรมกีฬา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2564 ปี 2564 Read More »

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ คณะเทคนิคการแพทย์ นำทีมลงพื้นที่ตำบลศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ คณะเทคนิคการแพทย์ นำทีมลงพื้นที่ตำบลศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ คณะเทคนิคการแพทย์ น

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ คณะเทคนิคการแพทย์ นำทีมลงพื้นที่ตำบลศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น Read More »

Scroll to Top