คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพข่าว: รอบรั้วการศึกษา: เครื่องต้นแบบตรวจวัด PM 2.5

มข.ชูคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม(กรอบบ่าย)

มข.ชูคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Scroll to Top