“สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์” และ “นครขอนแก่น” เปิดตัว “โครงการต้นแบบการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์” เชื่อมั่นจะช่วยหนุนเสริมเศรษกิจในพื้นที่เติบโต

วันที่เผยแพร่ :   28 ส.ค. 2564

“สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์” และ “นครขอนแก่น” เปิดตัว “โครงการต้นแบบการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์” เชื่อมั่นจะช่วยหนุนเสริมเศรษกิจในพื้นที่เติบโต

สำนักข่าว : thaipublicmedia.com

URL :  http://www.thaipublicmedia.com/2021/08/CEA-joins-hands-with-KhonKaen-province-to-launch-Creative-District-Project.html

Scroll to Top