มข.จัดประชุมวิชาการ”เกษตรสร้างชาติ นวัตกรรมสร้างอาชีพ”

วันที่เผยแพร่ : 20 ก.ค. 2564

มข.จัดประชุมวิชาการ”เกษตรสร้างชาติ นวัตกรรมสร้างอาชีพ”

สำนักข่าว : thaitimenews.com

URL : https://www.thaitimenews.com/content/24621

Scroll to Top