eventesan-สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมการบริหารสัญญา งด ลดค่าปรับ บทบาทหน้าที่กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการจัดทำ TOR

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมการบริหารสัญญา งด ลดค่าปรับ บทบาทหน้าที่กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการจัดทำ TOR 

 

สำนักข่าว  :     eventesan .com

URL  :    https://www.eventesan.com/archives/30753

วันที่เผยแพร่  :  02 Mar 2024

Scroll to Top