eventesan-“อีสานโพล” เปิดผลสำรวจคนอีสานเทคะแนนให้ มข. ตลอด 60 ปี “ผลิตบัณฑิตคุณภาพ-พัฒนาภาคอีสาน” 

“อีสานโพล” เปิดผลสำรวจคนอีสานเทคะแนนให้ มข. ตลอด 60 ปี “ผลิตบัณฑิตคุณภาพ-พัฒนาภาคอีสาน” 

 

สำนักข่าว  :      eventesan .com

URL  :    https://www.eventesan.com/archives/30568

วันที่เผยแพร่  :  19 Feb 2024  

Scroll to Top