eventesan-KKU Smart flower farm 2024 ทานตะวัน คอสมอส คัตเตอร์ ผลงานนักศึกษาเกษตร มข. ผลิบาน อวดสวย พร้อมเปิดให้เช็คอิน ชม กดชัตเตอร์ แชร์ภาพสวยในงานวันเกษตรภาคอีสานแล้ว 

KKU Smart flower farm 2024 ทานตะวัน คอสมอส คัตเตอร์ ผลงานนักศึกษาเกษตร มข. ผลิบาน อวดสวย พร้อมเปิดให้เช็คอิน ชม กดชัตเตอร์ แชร์ภาพสวยในงานวันเกษตรภาคอีสานแล้ว 

 

สำนักข่าว  :      eventesan .com

URL  :    https://www.eventesan.com/archives/30423

วันที่เผยแพร่  :  25 Jan 2024 

Scroll to Top