ryt9-บพข. Kick-off โปรเจคพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์ขนถ่ายสินค้าเทกองที่ทุ่นกลางทะเลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

บพข. Kick-off โปรเจคพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์ขนถ่ายสินค้าเทกองที่ทุ่นกลางทะเลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำลดต้นทุนค่าน้ำมันกว่า 100 ล้านบาทต่อปี

สำนักข่าว :  ryt9.com

Scroll to Top