thaibccnews-มข.มอบนวัตกรรม “ผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์” ช่วยชุมชนประหยัดค่าใช้จ่าย

มข.มอบนวัตกรรม “ผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์” ช่วยชุมชนประหยัดค่าใช้จ่าย

 

สำนักข่าว :  thaibccnews.com

Scroll to Top