บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566

เริ่มเทศกาลก่อนใคร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน “บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี 2566 อนุรักษ์วัฒนธรรมอีสานผ่านงานสงกรานต์ประเพณี มื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสืบสานงานบุญประเพณีตามฮีต 12 คอง 14 ในงาน “บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี 2566 นำโดยดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้อาวุโส นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย และชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยสีสันสดใส หลายรูปแบบมาร่วมเดินขบวนแห่ บริเวณคุ้มศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 16.30 น. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำบุคลากร นักศึกษาเดินขบวนแห่ ประกอบด้วย วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น, คณะวิทยาศาสตร์, วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ, คณะเกษตรศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์,คณะศิลปกรรมศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะสหวิทยาการ, คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี จากนั้นมีการประกอบพิธีสืบสานตามประเพณีอีสานโดยการนำของนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ พิธีจุดธูปเทียนและกล่าวคำบูชาหลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข. พิธีสรงน้ำพระและสรงน้ำตราพระธาตุพนมจำลอง พิธีสรงน้ำ พระพุทธศิลป์ ถิ่นล้านช้างร่มขาว ลำดับต่อมา รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำบุคลากร และนักศึกษาทำพิธีกล่าวคำขอขมาผู้อาวุโส “สมมาอาวุโส” รดน้ำ ขอพร และมอบของที่ระลึกแด่ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้อาวุโส ก่อนจะปิดท้ายด้วยพิธีทำบุญตักบาตรดอกไม้พระสงฆ์ 9 รูป และพิธีตกแต่งเจดีย์ 12 นักษัตรตามประเพณีอีสาน นอกจากนี้ภายในงาน “บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี 2566 ยังกิจกรรมที่น่าสนใจ อื่น ๆ มากมาย อาทิ การประกวดขบวนแห่พุทธบูชา การประกวดนางสังขาร การประกวดตบประทาย (ก่อเจดีย์ทราย) ประกวดภาพถ่ายเซลฟี่ในชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองอีสาน พิธีสรงน้ำพระ พิธีตักบาตรดอกไม้ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมกัน ผู้สนใจ สามารถติดตามผลการประกวดต่าง ๆ ได้ที่ Facebook ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://www.facebook.com/culturecente…

ข่าว : ผานิต ฆาตนาค ภาพ : ชายชาญ หล้าดา,ณัฐวุฒิ เพชรประไพ และณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ ลำดับภาพ : ณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top