บ้านเมือง : ขอนแก่น จัดมหกรรมการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีและวันมะเร็งท่อน้ำดีโลก

สำนักข่าว : banmuang.co.th

URL : https://www.banmuang.co.th/news/region/315901 

วันที่เผยแพร่ :  10  ก.พ.  2566

Scroll to Top