วช. ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา ดันงานวิจัย แผ่นไอซิ่งที่ใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia

สำนักข่าว : naewna.com

URL :  https://www.naewna.com/relation/694515

วันที่เผยแพร่ :  26  พ.ย.  2565

Scroll to Top