ม ขอนแก่น จัดกิจกรรมนอกห้องเรียน นำเด็กเรียนรู้วิธีดำนา

รายการ : ข่าวเช้า

ออกอากาศ : วันที่ 14 สิงหาคม 2565

สถานี : NewsNBT THAILAND

ที่มา : https://youtu.be/vt_f3GPekCY

จังหวัดขอนแก่น มีการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ถึงการดำนา และการละเล่นจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน

Scroll to Top