จังหวัดนครพนม จับมือ มข. และ วช. แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีให้ประชาชนในพื้นที่ นำร่อง 5 อำเภอเสี่ยงสูงสุด

สำนักข่าว : thainews.prd.go.th

URL :  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220720145013096

วันที่เผยแพร่ :  20  ก.ค.  2565

Scroll to Top