มข.จับมือ 5 มหาวิทยาลัยจัดตั้ง”สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์”

วันที่เผยแพร่ 10 พ.ค. 2565
หัวข้อ มข.จับมือ 5 มหาวิทยาลัยจัดตั้ง”สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์”
สำนักข่าว posttoday.com
URL https://www.posttoday.com/social/local/682692
Scroll to Top