KKUTransformation

KKU Transformation : มข.ปลุกกระแส Soft Power ชูวัฒนธรรมอีสาน ดันเทศกาลหนังเมืองแคนชนเมืองคานส์

KKU Transformation : มข.ลุยปรับโฉม หอพัก คอมเพล็กซ์ มุ่งสร้างพื้นที่น่าอยู่และปลอดภัย

KKU Transformation : มข.เสริมอาวุธยุคดิจิทัล ผลิตนักศึกษาใช้ AI อย่างมืออาชีพ

ม.ขอนแก่น พัฒนาระบบสารสนเทศ ตอบโจทย์นโยบาย KKU Transformation

Scroll to Top