Integrity & Transparency Assessment: ITA

siamrath-มข. MOU ปปช. สร้างเครือข่ายขับเคลื่อนและพัฒนาหลักสูตร เพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร

77kaoded-มข.จับมือ ปปช. ลงนามฯ สร้างเครือข่ายความร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาหลักสูตร เพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร

muanchonthainews-มข.จับมือ ปปช. ลงนามฯ สร้างเครือข่ายความร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาหลักสูตร เพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร

banmuang-“มข.”จับมือ “ป.ป.ช.”สร้างเครือข่ายความร่วมมือขับเคลื่อนป้องกันการทุจริตในองค์กร

mgronline-ม.ขอนแก่นจับมือ “ป.ป.ช.” ร่วมขับเคลื่อนงานป้องกันและปราบคนโกง

มข.จับมือ ปปช. ลงนามฯ สร้างเครือข่ายความร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาหลักสูตร
มข.จับมือ ปปช. ลงนามฯ สร้างเครือข่ายความร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาหลักสูตร

มข.จับมือ ป.ป.ช. ลงนามฯ สร้างเครือข่ายความร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาหลักสูตร เพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร

Scroll to Top