5G

ทรูลงนามม.ขอนแก่นนำเทคโนโลยี 5G ยกระดับการศึกษาด้านการเกษตร

สำนักข่าว: ผู้จัดการออนไลน์ URL:  https://mgronline.com/local

ทรูลงนามม.ขอนแก่นนำเทคโนโลยี 5G ยกระดับการศึกษาด้านการเกษตร Read More »

ภาพข่าว: ทางคนทางข่าว: เทคโนโลยี5จี

ภาพข่าว: ทางคนทางข่าว: เทคโนโลยี5จี Read More »

ภาพข่าว: ทางคนทางข่าว: เทคโนโลยี5จี(กรอบบ่าย)

ภาพข่าว: ทางคนทางข่าว: เทคโนโลยี5จี(กรอบบ่าย) Read More »

กตป.กสทช. ติดตามประเมินผลโครงการจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G มข.

20 สิงหาคม 2563  มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทอง

กตป.กสทช. ติดตามประเมินผลโครงการจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G มข. Read More »

TRUEผนึกม.ขอนแก่น-พันธมิตร นำ5Gพัฒนาภาคเกษตรของไทย

TRUEผนึกม.ขอนแก่น-พันธมิตร นำ5Gพัฒนาภาคเกษตรของไทย Read More »

Scroll to Top