มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผนึกภาครัฐเอกชน ลงนามปฏิญญา หยุดระบบโซตัส ส่งเสริมการรับน้องสร้างสรรค์มุ่งทำงานจิตอาสาเพื่อสังคม

มข. ลงนามปฏิญญา หยุดระบบโซตัส รับน้องสร้างสรรค์มุ่งจิตอาสาเพื่อสังคม