อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: ขอนแก่นโชว์เมืองสมาร์ทซิตี้

คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: ขอนแก่นโชว์เมืองสมาร์ทซิตี้ Read More »

ขอนแก่นเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ (กรอบบ่าย)

ขอนแก่นเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ (กรอบบ่าย) Read More »

ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า:มหานคร “ขอนแก่น” เมืองอัจฉริยะ

ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า:มหานคร “ขอนแก่น” เมืองอัจฉริยะ Read More »

Scroll to Top