อาจารย์ณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษดิ์

รอบรั้วการศึกษา: มข.ส่งเสริมชุมชนน่าอยู่

รอบรั้วการศึกษา: มข.ส่งเสริมชุมชนน่าอยู่ Read More »

หนุนครัวเรือนคัดแยกขยะทำปุ๋ย ร่วมสร้างชุมชน ‘เคียงมอ’ น่าอยู่

หนุนครัวเรือนคัดแยกขยะทำปุ๋ย ร่วมสร้างชุมชน ‘เคียงมอ’ น่าอยู่ Read More »

ชาวมข.ร่วมใจบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

วันที่ 4 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล

ชาวมข.ร่วมใจบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช Read More »

Scroll to Top