หอศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข. หนุน Creative Economy ต่อยอดผลิตภัณฑ์ เน้นการมีส่วนร่วม สร้างรายได้ให้ชุมชน

คอลัมน์: ข่าวปักหมุด: ชมหอศิลป์โฉมใหม่ มข. (กรอบบ่าย)

Scroll to Top