สำนักบริการวิชาการ

eventesan-เสริมพลังองค์กร สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมกลยุทธ์ “เขียนรายงานประเมินตนเอง” มุ่งสู่ EdPEx ที่ดีเลิศ รุ่นที่ 2 

เสริมพลังองค์กร สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมกลยุทธ์ “เขีย […]

eventesan-เสริมพลังองค์กร สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมกลยุทธ์ “เขียนรายงานประเมินตนเอง” มุ่งสู่ EdPEx ที่ดีเลิศ รุ่นที่ 2  Read More »

eventesan-สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรเสริมทักษะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์ รุ่นที่ 5 UPskill การเจรจาเพื่อลดข้อขัดแย้งจากการทำงาน

สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรเสริมทักษะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

eventesan-สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรเสริมทักษะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์ รุ่นที่ 5 UPskill การเจรจาเพื่อลดข้อขัดแย้งจากการทำงาน Read More »

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร การสื่อสารเพื่อป้องกันฯ ความขัดแย้งด้านการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 1

       สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โรงเรียน

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร การสื่อสารเพื่อป้องกันฯ ความขัดแย้งด้านการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 1 Read More »

มข.อบรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ใช้เวลาน้อยโตไว

สำนักข่าว :  banmuang.co.th URL :  https://www.banmuang.co.th

มข.อบรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ใช้เวลาน้อยโตไว Read More »

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม “การวิจัยเพื่อการบริการวิชาการ”

วันที่เผยแพร่ :   17 ส.ค. 2564 สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม “การวิจัยเพื่อการบริการวิชาการ” Read More »

สำนักบริการวิชาการ และคณะเทคนิคการแพทย์ มข. ลงนามความร่วมมือการบริการวิชาการ

สำนักข่าว : eventesan.com URL :  https://www.eventesan.com/ar

สำนักบริการวิชาการ และคณะเทคนิคการแพทย์ มข. ลงนามความร่วมมือการบริการวิชาการ Read More »

สำนักบริการวิชาการ มข. ติวบุคลากรด้านการการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อยกระดับเป็นคอลเลจ

สำนักข่าว : eventesan.com URL : https://www.eventesan.com/arc

สำนักบริการวิชาการ มข. ติวบุคลากรด้านการการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อยกระดับเป็นคอลเลจ Read More »

Scroll to Top