ศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง

มข.”จับมือ”โลตัส” ลดต้นทุนอาหารสัตว์ บริจาคเศษอาหารเลี้ยงแมลง

จิ้งหรีด มข. ปังจริง!! ปธ.สภาพัฒน์ฯชมเปาะหวังดึงลูกอีสานกลับบ้าน สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก หนุน โครงการ U2T – 77 ข่าวเด็ด

ส่องโอกาส ‘แมลง’ ไทย ชิงแชร์ตลาดอาหารจากแมลงโลก | ฐานเศรษฐกิจ | LINE TODAY

โอกาสจิ้งหรีดขอนแก่นมาถึงแล้ว!!เม็กซิโกไฟเขียวอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดไทย

คู่มือเลี้ยงจิ้งหรีดยั่งยืนมาตรฐานไทยใช้ทั่วโลก(กรอบบ่าย)

คู่มือเลี้ยงจิ้งหรีดยั่งยืนมาตรฐานไทยใช้ทั่วโลก

นักวิจัยม.ขอนแก่นจับมือเอฟเอโอเผยแพร่คู่มือเลี้ยงจิ้งหรีดสู่ชาวโลก

กีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดแสดงนิทรรศการ “แมลงโปรตีน” ในเทศกาลงานวันหอมมะลิโลก ครั้งที่ 20

Scroll to Top