ศาสตราจารย์ ดร. มนต์ชัย  ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

เดลินิวส์(กรอบบ่าย) มข.ผุดห้องปฏิบัติการเกษตร พัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืช…

ม.ขอนแก่น รุกคว้า 3 นักวิจัยระดับโลกด้านฟีโนมิกส์ ปักหมุดยกระดับวิจัยและนวัตกรรมเกษตร อาหาร และการแพทย์แม่นยำ

Scroll to Top