รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ

ภาพข่าว: ลงแขกเกี่ยวข้าว(กรอบบ่าย)

มข.นำนักศึกษาลงแขกเกี่ยวข้าว ถอดบทเรียนมรดกทางปัญญาจากชุมชน

Scroll to Top