รศ.ดร.ทนพญ.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

‘นักวิจัย มข.’ คิดค้นแถบตรวจวัดโปรตีน NGAL คัดกรองป่วยโรคไตได้ภายใน 15 นาที

‘นักวิจัย มข.’ คิดค้นแถบตรวจวัดโปรตีน NGAL คัดกรองป่วยโรคไตได้ภายใน 15 นาที Read More »

boxkao.blogspot-นักวิจัย มข.คิดค้นแถบตรวจวัด-โปรตีน NGAL คัดกรองความผิดปกติของไตได้ภายใน 15 นาที ไตวายป้องกันได้! ด้วยตนเอง

นักวิจัย มข.คิดค้นแถบตรวจวัดโปรตีน NGAL คัดกรองความผิดปกติของ

boxkao.blogspot-นักวิจัย มข.คิดค้นแถบตรวจวัด-โปรตีน NGAL คัดกรองความผิดปกติของไตได้ภายใน 15 นาที ไตวายป้องกันได้! ด้วยตนเอง Read More »

today.line-ไตวายป้องกันได้! ด้วยตนเอง มข.คิดค้นแถบตรวจคัดกรองความผิดปกติไต

ไตวายป้องกันได้! ด้วยตนเอง มข.คิดค้นแถบตรวจคัดกรองความผิดปกติ

today.line-ไตวายป้องกันได้! ด้วยตนเอง มข.คิดค้นแถบตรวจคัดกรองความผิดปกติไต Read More »

bangkokbiznews-ไตวายป้องกันได้! ด้วยตนเอง มข.คิดค้นแถบตรวจคัดกรองความผิดปกติไต

ไตวายป้องกันได้! ด้วยตนเอง มข.คิดค้นแถบตรวจคัดกรองความผิดปกติ

bangkokbiznews-ไตวายป้องกันได้! ด้วยตนเอง มข.คิดค้นแถบตรวจคัดกรองความผิดปกติไต Read More »

thaisaeree-นักวิจัย มข. พัฒนาแถบตรวจวัดโปรตีน NGAL ช่วยตรวจความผิดปกติของไตได้ภายใน 15 นาที

นักวิจัย มข. พัฒนาแถบตรวจวัดโปรตีน NGAL ช่วยตรวจความผิดปกติขอ

thaisaeree-นักวิจัย มข. พัฒนาแถบตรวจวัดโปรตีน NGAL ช่วยตรวจความผิดปกติของไตได้ภายใน 15 นาที Read More »

innwhy-นักวิจัย มข.คิดค้นแถบตรวจวัดโปรตีน NGAL คัดกรองความผิดปกติของไตได้ภายใน 15 นาที ไตวายป้องกันได้! ด้วยตนเอง

นักวิจัย มข.คิดค้นแถบตรวจวัดโปรตีน NGAL คัดกรองความผิดปกติของ

innwhy-นักวิจัย มข.คิดค้นแถบตรวจวัดโปรตีน NGAL คัดกรองความผิดปกติของไตได้ภายใน 15 นาที ไตวายป้องกันได้! ด้วยตนเอง Read More »

ชุดตรวจโปรตีน NGAL รู้ก่อนไตวาย ผลงานมข.

ชุดตรวจโปรตีน NGAL รู้ก่อนไตวาย ผลงานมข. Read More »

Scroll to Top