มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กฟผ. จับมือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดขอนแก่น นำเยาวชนรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมสนุกได้ความรู้ “EGAT Teen Go Green เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

สำนักข่าว :  egat.co.th URL : https://www.egat.co.th/home/202 …

กฟผ. จับมือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดขอนแก่น นำเยาวชนรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมสนุกได้ความรู้ “EGAT Teen Go Green เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” Read More »

KKBS จัดกิจกรรม International Corner – Cocktail Business Talk

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเพียงฟ้า อาค …

KKBS จัดกิจกรรม International Corner – Cocktail Business Talk Read More »

  “มอบโอกาสการเรียนรู้ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนป …

Read More »

มข. ผนึกภาคีเครือข่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมก …

มข. ผนึกภาคีเครือข่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม Read More »

KKBS เรียนรู้จริง Kerry Express เปิดมุมมองการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

เมื่อวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์กระจา …

KKBS เรียนรู้จริง Kerry Express เปิดมุมมองการบริหารงานทรัพยากรบุคคล Read More »

มข. ร่วมลงนามความร่วมมือ วช. สวทช. และมหาวิทยาลัยเครือข่าย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามความร่วมมือ วช. สวทช. และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ส่งเสริมเยาวชนขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565”

     วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ศาสตราจารย์ พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ผู …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามความร่วมมือ วช. สวทช. และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ส่งเสริมเยาวชนขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565” Read More »

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต KKBS ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจาก CIMA

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิท …

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต KKBS ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจาก CIMA Read More »

นศ.KKBS คว้ารางวัลจากเวทีแข่งขันการสร้างแบรนด์ J-MAT Brand Planning Competition

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี …

นศ.KKBS คว้ารางวัลจากเวทีแข่งขันการสร้างแบรนด์ J-MAT Brand Planning Competition Read More »

KKBS ผ่านการประเมิน EdPEx ระดับ 300 คะแนน คณะแรกของสาขาบริหารธุรกิจในประเทศไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม …

KKBS ผ่านการประเมิน EdPEx ระดับ 300 คะแนน คณะแรกของสาขาบริหารธุรกิจในประเทศไทย Read More »

Scroll to Top