มข.จัดประชุมวิชาการ“เกษตรสร้างชาติ นวัตกรรมสร้างอาชีพ” ยกระดับอาชีพเกษตรกรด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม

คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: มข. จัดประชุมเกษตรสร้างชาติฯ(กรอบบ่าย)

คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: มข. จัดประชุมเกษตรสร้างชาติฯ(กรอบบ่าย) Read More »

คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: มข. จัดประชุมเกษตรสร้างชาติฯ

คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: มข. จัดประชุมเกษตรสร้างชาติฯ Read More »

มข.จัดประชุมวิชาการ”เกษตรสร้างชาติ นวัตกรรมสร้างอาชีพ”

วันที่เผยแพร่ : 20 ก.ค. 2564 มข.จัดประชุมวิชาการ”เกษตรส

มข.จัดประชุมวิชาการ”เกษตรสร้างชาติ นวัตกรรมสร้างอาชีพ” Read More »

มข.เปิดเวที “เกษตรสร้างชาตินวัตกรรมสร้างอาชีพ”ยกระดับเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม

วันที่เผยแพร่ : 12 ก.ค. 2564 มข.เปิดเวที “เกษตรสร้างชาต

มข.เปิดเวที “เกษตรสร้างชาตินวัตกรรมสร้างอาชีพ”ยกระดับเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม Read More »

มข.จัดประชุมวิชาการ”เกษตรสร้างชาติ นวัตกรรมสร้างอาชีพ” ยกระดับอาชีพเกษตรกรด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม

วันที่เผยแพร่ : 12 ก.ค. 2564 มข.จัดประชุมวิชาการ”เกษตรส

มข.จัดประชุมวิชาการ”เกษตรสร้างชาติ นวัตกรรมสร้างอาชีพ” ยกระดับอาชีพเกษตรกรด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม Read More »

มข.เปิดเวที “เกษตรสร้างชาตินวัตกรรมสร้างอาชีพ”ยกระดับเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม

วันที่เผยแพร่ : 12 ก.ค. 2564 มข.เปิดเวที “เกษตรสร้างชาต

มข.เปิดเวที “เกษตรสร้างชาตินวัตกรรมสร้างอาชีพ”ยกระดับเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม Read More »

ม.ขอนแก่น ระดม 19 กูรู ยกระดับรายได้เกษตรกรด้วยนวัตกรรมที่ได้จริง

วันที่เผยแพร่ : 11 ก.ค. 2564  ม.ขอนแก่น ระดม 19 กูรู ยกระดับร

ม.ขอนแก่น ระดม 19 กูรู ยกระดับรายได้เกษตรกรด้วยนวัตกรรมที่ได้จริง Read More »

ม.ขอนแก่น ระดม 19 กูรู ยกระดับรายได้เกษตรกรด้วยนวัตกรรมที่ได้จริง

วันที่เผยแพร่ : 11 ก.ค. 2564  ม.ขอนแก่น ระดม 19 กูรู ยกระดับร

ม.ขอนแก่น ระดม 19 กูรู ยกระดับรายได้เกษตรกรด้วยนวัตกรรมที่ได้จริง Read More »

ม.ขอนแก่น ระดม 19 กูรู ยกระดับรายได้เกษตรกรด้วยนวัตกรรมที่ได้จริง

วันที่เผยแพร่ : 11 ก.ค. 2564  ม.ขอนแก่น ระดม 19 กูรู ยกระดับร

ม.ขอนแก่น ระดม 19 กูรู ยกระดับรายได้เกษตรกรด้วยนวัตกรรมที่ได้จริง Read More »

ม.ขอนแก่น ระดม 19 กูรู ยกระดับรายได้เกษตรกรด้วยนวัตกรรมได้จริง

 วันที่เผยแพร่ : 11 ก.ค. 2564  ม.ขอนแก่น ระดม 19 กูรู ยกระดับ

ม.ขอนแก่น ระดม 19 กูรู ยกระดับรายได้เกษตรกรด้วยนวัตกรรมได้จริง Read More »

Scroll to Top