ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี

Palo Alto ร่วมกับ 12 มหาวิทยาลัย พัฒนาบัณฑิตป้อนอุตสาหกรรม ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้

คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: ชาว มข. ร่วมเก็บเกี่ยวเกษตรไร้สาร

ภาพข่าว: ทางคนทางข่าว: เทคโนโลยี5จี

ภาพข่าว: ทางคนทางข่าว: เทคโนโลยี5จี(กรอบบ่าย)

มข.เปิดบ้านต้อนรับ ม.อุบล แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนองค์กร

Scroll to Top