ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

ภาพข่าว: ถกผู้บริหาร (กรอบบ่าย)

ภาพข่าว: ตรวจงาน

คอลัมน์: Human in Movement

ภาพข่าว: ตรวจงาน (กรอบบ่าย)

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ (กรอบบ่าย)

ภาพข่าว: รอบรั้วการศึกษา: ตรวจเยี่ยมมหา’ลัยอีสานตอนบน

“สุวิทย์” ชู “อว.สร้างงาน” บ้านแฮด ขอนแก่น (กรอบบ่าย)

“สุวิทย์” หนุนมหาวิทยาลัยพื้นที่อีสานแก้ปัญหาน้ำ (กรอบบ่าย)

คัด 83 โครงการยุวอาสาสู่สตาร์ตอัพ (กรอบบ่าย)

ปฏิบัติการ 800 ยุวชนอาสา เฟส 1 อว. แก้ยากจน เหลื่อมล้ำ ชูคุณภาพชีวิต (กรอบบ่าย)

Scroll to Top