จิ้งหรีด

ความท้าทายและโอกาสใหม่สำหรับชุมชนในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

โอกาสจิ้งหรีดขอนแก่นมาถึงแล้ว!!เม็กซิโกไฟเขียวอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดไทย

“เฉลิมชัย” เร่งขับเคลื่อนนโยบายสร้างรายได้ลดต้นทุนหนุนส่งออก เสนอครม.เห็นชอบ ล่าสุดยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำเข้าส่งออกสัตว์และซากสัตว์ ดันปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดโลก

Scroll to Top