บ้านเมือง : มข.เปิดคลินิก AI ตัวช่วยนักวิจัย-เสริมทักษะอาชีพ