คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติชน (กรอบบ่าย) รับรางวัลวิทย์

ฐานโซไซตี: มอบรางวัล

ทีมวิจัยมข.คว้าโล่-ทุนวิทย์ วิจัยแป้งข้าวดูดซึมลดน้ำตาล

ข่าวสด : ทีมวิจัยมข.คว้าโล่-ทุนวิทย์ วิจัยแป้งข้าวดูดซึมลดน้ำตาล มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

Scroll to Top